Działania Klubu

Oto nasze inicjatywy:

  • ufundowanie stypendiów dla uzdolnionej artystycznie młodzieży
  • wsparcie inicjatywy budowy FARMY ŻYCIA, centrum dla młodych ludzi cierpiących na autyzm
  • 10 edycji kobiecego Rajdu Baby Jagi
  • objęcie opieką Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Specjalnej Troski w Krakowie przy ul.Praskiej.

Imprezy cykliczne:

  • honorowy tytuł „KRAKOWIANKI ROKU”   nadawany paniom szczególnie dla Krakowa zasłużonym,lubianym i szanowanym, bez których twórczej aktywności nasze miasto byłoby uboższe
  • integracyjne spotkania mikołajkowe w których uczestniczą Soroptymistki z całej Polski
  • kolędowanie organizowane wspólnie z Dworkiem Białoprądnickim.

Nasze Krakowianki:

za rok 1998 – Elżbieta Penderecka – za wizję Krakowa jak stolicy muzycznej Europy,organizację koncertów wielu znanych solistów i zespołów muzycznych,za stworzenie Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

za rok 1999 – Anna Dymna – za zaangażowanie w kwestowanie na rzecz Krakowa i WOŚP, za pomoc dzieciom niepełnosprawnym

za rok 2000 – dr nauk.med.Maria Kopczyńska-Kowalczykowa – za szczególne zaangażowanie w profilaktykę raka piersi

za rok 2001 – prof.dr hab.Maria Nowakowska – za osobisty wkład w budowanie nowoczesnego wizeruknku UJ w świecie

za rok 2002 –Maria Ziemianin – za niezwykły dar wychwytywania tego,co w ludzkich losach  najważniejsze,za cykl reportaży „We dwoje”, w których stworzyła pełne prawdy i liryzmu portrety par małżeńskich

za rok 2003 – Alina Perzanowska – za mądry upór i wytrwałość w dążeniu do celu /inicjatorka budowy Farmy Życia/

za rok 2004 – Maria Rostworowska – za wzruszające,mądre opowieści biograficzne wydobywające z mroków zapomnienia postaci znanych krakowian

za rok 2005- Grażyna Leja – za „rozlatanie Krakowa” otwarcie  miasta dla milionów turystów korzystających z tanich linii lotniczych

za rok 2006 – prof.Maria Agata Olech – za  „kruszenie lodów jakie dzieliły kobiety od wypraw polarnych”

za rok 2007 – Zofia Gołubiew  – za odwagę i konsekwencję w kształtowaniu nowoczesnego wizerunku Muzeum Narodowego

za rok  2008 –Roma Krzemień  – za propagowanie kultury i tradycji krakowskich

za rok 2009 – Anna Treter – za wspieranie młodych artstów krakowskich

za rok 2010 – Karolina Witek  – za wspieranie inicjatyw kulturalnych

za rok 2011 – dr inż. Iwona Skręt – za wynalazki ułatwiające życie

za rok 2012 – Łucja Kłańska – Kanarek  – za niezwykłe widzenie Krakowa, który staje się zaczarowaną krainą pełną aniołów i dobrych wróżek

za rok 2013 – Anna Lutosławska – Jaworska – za otwarte serce i życie z pasją

za rok 2014 – dr Anna Prokop – Staszecka – za za wprowadzenie  Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w XXI wiek

za rok 2015 – dr Władysława Maria Francuz – za pasję i zaangażowanie w edukację artystyczną dzieci,młodzieży i seniorów

za rok 2016   Marta Patena – działaczka społeczna, radna czterech kadencji Rady m. Krakowa, inicjatorka aktywizacji kobiet  w ramach programu „Krakowianka 50+”

za rok 2017  Cecylia Malik – artystka malarka, edukatorka, inicjatorka projektów ekologicznych  na rzecz poprawy środowiska i życia mieszkańców Krakowa

Inne działania klubu:dzialan dzialan2 dzialan3

  • pomoc powodzianom w Szczurowej we współpracy z Federacją Europejską SI
  • zbiórka książek dla bibliotek dotkniętych powodzią na terenie Małopolski

KRS: 0000140840, Bank Credit Agricole: MO SI 35 1940 1076 3024 9253 0000 0000