KONFERENCJA „DEMOKRACJA JEST KOBIETĄ” W WARSZAWIE – 12-14.10.2018

W dniach 12-14 .X 2018 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Warszawski Klub Soroptimist International ogólnopolska konferencja „Demokracja jest kobietą” , w której wzięło udział przeszło 90 członkiń klubów soroptymistycznych z całej Polski. Konferencja została zorganizowana dla uczczenia faktu iż w tym roku mija nie tylko 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości ale 28.XI tego roku będziemy świętować 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Oto 28.XI.1918 Dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o Ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono ,że: „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci „ oraz ,że :”Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”.

W konferencji uczestniczyła liczna, bo 11-to osobowa członkiń Pierwszego Krakowskiego Klubu Si (na zdjęciu) . W programie konferencji między innymi zwiedzałyśmy Sejm oraz uczestniczyłyśmy w spotkaniu z dwiema Paniami Marszałkiniami – Małgorzatą Kidawą-Błońską i Barbarą Dolniak. Było to dla nas wszystkich bardzo inspirujące spotkanie.

W kolejnym dniu uczestniczyłyśmy w obradach Konferencji, podczas których wysłuchałyśmy wystąpień min. Pani Profesor Moniki Płatek, Pani dr hab. Ewy Lisowskiej, Pani dr A. Rosnerz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich , Europosłanki Pani A. Kozłowskiej-Rajewicz , Pani A. Błaszczak-Banasiak oraz Pani K. Gasiuk-Pihowicz, które mówiły o sytuacji i pozycji kobiet na przestrzeni 100 lat od uzyskania przez Polki praw wyborczych. Kolejny dzień to piękny spacer po Warszawie śladami Marii Skłodowskiej-Curie połączony z wizytą w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie . Było niezwykle uroczyście, mądrze, przyjacielsko , za co Wam siostrom z Warszawy bardzo, bardzo dziękujemy. Oto kilka zdjęć, a więcej na FB Klubu Warszawskiego.

6 1 2 5 7 8 9 10

UROCZYSTE PRZEKAZANIE WŁADZY W PIERWSZYM KRAKOWSKIM KLUBIE SI – 18.10.2018

Uroczystość przekazania władzy w Klubie  odbyła się w niezwykłej scenerii Hotelu Farmona, gdzie byłyśmy goszczone  przez  naszą wspaniałą siostrę Marię Waliczek.  Ustępująca Prezydentka Nina Lichota przekazała władzę i wynikające stąd obowiązki nowej Prezydentce Elżbiecie Roszczynialskiej. Ceremonia zaczęła się jak zawsze od zapalenia świec w barwach soroptymistycznych i życzeń pomyślności dla Klubu, Unii Klubów Polskich, Federacji Europejskiej Si i wreszcie soroptymizmu światowego. Warto dodać, że z Klubu krakowskiego wywodzi się aktualna wiceprezydentka FE/SI a w kadencji 2019-2021 Prezydentka federacji Europejskiej Anna Wszelaczyńska. Jesteśmy bardzo dumne z tego faktu , ale też świadome zadań, które stoją przed Nią i przed naszym Klubem. Kilka migawek z tej uroczystości.

1 2 3 4 5 6

DZIEŃ FARMERA NA FARMIE ŻYCIA W WIĘCKOWICACH – 06.10.2018

Jak co roku od kilkunastu już lat soroptymistki z Pierwszego Krakowskiego Klubu organizują podczas pikniku na Farmie Życia w Więckowicach stoisko, z którego dochód jest przeznaczony na wsparcie Farmy Życia. Dla tych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z tą nazwą małe wyjaśnienie – Farma Życia to założony przez krakowską Fundację Wspólnota Nadziei w 2005 roku ośrodek pobytu stałego, terapii, pracy, rekreacji dla dorosłych z autyzmem. Obecnie na 7 hektarach w Więckowicach k.Zabierzowa mieszka i pracuje w gospodarstwie rolno-hodowlanym kilkanaście dorosłych osób z autyzmem.

W tym roku piękna, słoneczna pogoda i moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów pikniku zgromadziły w Więckowicach mnóstwo gości. Nasze , soroptymistyczne stoisko było oblegane, dzięki hojności naszych darczyńców , którym tą drogą serdecznie dziękujemy udało się nam zebrać z datków 2200 zł. Kwota ta w całości zasili budżet Farmy Życia. A oto kilka migawek z Dnia Farmera. Dla zainteresowanych odsyłamy także do strony: www.facebook.com/Farma Życia/

1 5 3  4

100-LECIE SZPITALA IM. JANA PAWŁA II – 09.06.2017

W czerwcu 2017 roku Szpital im. Jana Pawła II obchodził swoje 100-lecie! Szpital ten,  jeden z najnowocześniejszych w Polsce  kontynuuje tradycje działających właśnie w tym miejscu Miejskich Zakładów Sanitarnych. 22.VII. 1913 na wniosek ówczesnego Lekarza Miejskiego, dra T. Januszewskiego , Rada m. Krakowa podjęła uchwałę , na mocy której na terenie Prądnika Białego rozpoczęto budowę Miejskich Zakładów Sanitarnych. Placówka  rozpoczęła swoją działalność w 1917 roku.  W ramach Miejskich Zakładów Sanitarnych  funkcjonowały sanatorium szkarlatynowe, gruźlicze, laboratorium bakteriologiczne, izolatorium a także pralnia i kuchnia. Szpital noszący dziś imię Jana Pawła II funkcjonuje w tym miejscu nieprzerwanie od 100 lat.

9.VI.2017 odbyła się uroczystość upamiętniająca 100-lecie funkcjonowania Szpitala.  Wśród licznie zaproszonych gości była także delegacja krakowskich soroptymistek.  Był to dla nas zaszczyt , tym bardziej, że obecna Pani Dyrektor -  dr nauk med. Anna Prokop-Staszecka to laureatka honorowego tytułu Krakowianka Roku  przyznawanego od 20 lat przez nasz Klub. Pani dr Anna Prokop –Staszecka  otrzymała to wyróżnienie w roku 2014.

Soroptymistki krakowskie z inicjatywy Prezydentki Klubu Janiny Lichoty ufundowały z okazji 100-lecia Szpitala   dwie ławeczki  parkowe ,  które zostały w lipcu 2017 zainstalowane  na terenie Szpitala.

STYPENDIUM IMIENIA DR SUZANNE NOEL

Pani Małgorzata Makowska otrzymała stypendium imienia dr Suzanne Noel przyznane przez FE/SI – kandydatka ta została zgłoszona przez Pierwszy Krakowski Klub SI , złożyła odpowiednie dokumenty do Komisji Stypendialnej Unii Klubów Polskich , która to Komisja po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń wytypowała do dalszej procedury właśnie tę kandydaturę. Stypendium wynosi 8000 Euro i pozwoli Pani Małgorzacie Makowskiej na odbycie 3-miesięcznego stażu , począwszy od 8.X do końca grudnia 2018 w klinice specjalistycznej w Belgii, konkretnie w Brukseli – jest to Department of Plastic and Reconstructive Surgery Brussel University Hospital. Jest to jeden z najlepszych ośrodków chirurgii plastycznej i replantacyjnej w Europie.
Pani Małgorzata Makowska po ukończeniu studiów medycznych w 2012 odbyła dwuletnią rezydenturę w latach 2012-2014 na Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie , gdzie jest zatrudniona począwszy od 1.XII. 2013 roku. Od początku swoich studiów medycznych interesowały ją problemy chirurgii plastycznej i replantacyjnej , dlatego też po odbyciu stażu rezydenckiego podjęła pracę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym , Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej działającym jako samodzielny ośrodek przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie . Placówką tą kieruje Pani dr Anna Chrapusta , uznana w Polsce i Europie specjalistka w zakresie chirurgii replantacyjnej , w szczególności kończyn. Pani dr Anna Chrapusta gorąco poparła kandydaturę Pani Małgorzaty Makowskiej , podkreślając talent, pasję , sprawność manualną potrzebną w tym zawodzie, ale też empatię i umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentami , co jak wiemy obok profesjonalizmu jest także bardzo potrzebne lekarzowi. Jesteśmy przekonane ,że ten staż Pani Małgorzata Makowska dobrze wykorzysta dla pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w tej trudnej i rzadkiej specjalizacji.

dr_makowska

DOMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE – 19.04.2018

W czwartek, dnia 19 kwietnia 2018 r. w godzinach od 18.00 do 21.30  dzięki życzliwości Pani Małgorzaty Popławskiej – Dyrektorki KPR  w sali szkoleniowej  Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego odbyło się  szkolenie pn. Domowe Pogotowie Ratunkowe . W szkoleniu wzięło udział blisko czterdzieści  kobiet reprezentujących członkinie Pierwszego Krakowskiego Klubu Soroptimist International oraz członkinie Fundacji Miasto Kobiet .
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych zdarzeniach losowych i w nieszczęśliwych wypadkach  .
Prezentację  połączoną   z częścią praktyczną  poprowadziły niezwykle profesjonalnie i sprawnie specjalistki pielęgniarstwa ratunkowego , członkinie naszego klubu : Bożena Woźniak Pachota –Kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego  KPR i Marta Stoch -  Kierownik Działu Komercyjnych Usług Medycznych.
Uczestniczki szkolenia otrzymały fachową wiedzę na temat  postępowania w przypadku : zakrztuszenia się  dorosłego  i dziecka , oparzenia ,zwichnięcia, stłuczenia, złamania kości, poważnego skaleczenia się , zatrzymania krążenia u dziecka a także zatrzymania krążenia u dorosłego ,zatrucia pokarmowego , usuwania obcego ciała z organizmu dziecka.
Ćwiczenia na fantomie, zademonstrowanie działania defibrylatora oraz  przykładowy pokaz ratownictwa na macie wzbogaciły  i uatrakcyjniły treść  merytoryczną szkolenia .
Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała ulotkę z wykazem niezbędnego wyposażenia domowej apteczki oraz ilustracjami dot . podstawowych  zabiegów podczas  resuscytacji oraz użycia defibrylatora u osób dorosłych . Fundacja Miasto Kobiet  przekazała uczestniczkom najnowsze wydanie ich dwumiesięcznika a KPR przekazało jednorazowe maseczki  do zabiegu resuscytacji .
Szkolenie Domowe Pogotowie Ratunkowe spotkało się z dużym uznaniem i zainteresowaniem  zaproszonych kobiet, zatem planujemy kolejną jesienną edycję szkolenia .

Na zakończenie szkolenia uczestniczki mogły zwiedzić dyspozytornię  KPR. Dziękujemy Bożenie i Marcie za doskonale przeprowadzone szkolenie.

IMG_4505IMG_4510IMG_4514IMG_4523