STYPENDIUM IMIENIA DR SUZANNE NOEL

Pani Małgorzata Makowska otrzymała stypendium imienia dr Suzanne Noel przyznane przez FE/SI – kandydatka ta została zgłoszona przez Pierwszy Krakowski Klub SI , złożyła odpowiednie dokumenty do Komisji Stypendialnej Unii Klubów Polskich , która to Komisja po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń wytypowała do dalszej procedury właśnie tę kandydaturę. Stypendium wynosi 8000 Euro i pozwoli Pani Małgorzacie Makowskiej na odbycie 3-miesięcznego stażu , począwszy od 8.X do końca grudnia 2018 w klinice specjalistycznej w Belgii, konkretnie w Brukseli – jest to Department of Plastic and Reconstructive Surgery Brussel University Hospital. Jest to jeden z najlepszych ośrodków chirurgii plastycznej i replantacyjnej w Europie.
Pani Małgorzata Makowska po ukończeniu studiów medycznych w 2012 odbyła dwuletnią rezydenturę w latach 2012-2014 na Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie , gdzie jest zatrudniona począwszy od 1.XII. 2013 roku. Od początku swoich studiów medycznych interesowały ją problemy chirurgii plastycznej i replantacyjnej , dlatego też po odbyciu stażu rezydenckiego podjęła pracę w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym , Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej działającym jako samodzielny ośrodek przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie . Placówką tą kieruje Pani dr Anna Chrapusta , uznana w Polsce i Europie specjalistka w zakresie chirurgii replantacyjnej , w szczególności kończyn. Pani dr Anna Chrapusta gorąco poparła kandydaturę Pani Małgorzaty Makowskiej , podkreślając talent, pasję , sprawność manualną potrzebną w tym zawodzie, ale też empatię i umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentami , co jak wiemy obok profesjonalizmu jest także bardzo potrzebne lekarzowi. Jesteśmy przekonane ,że ten staż Pani Małgorzata Makowska dobrze wykorzysta dla pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w tej trudnej i rzadkiej specjalizacji.

DOMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE – 19.04.2018

W czwartek, dnia 19 kwietnia 2018 r. w godzinach od 18.00 do 21.30  dzięki życzliwości Pani Małgorzaty Popławskiej – Dyrektorki KPR  w sali szkoleniowej  Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego odbyło się  szkolenie pn. Domowe Pogotowie Ratunkowe . W szkoleniu wzięło udział blisko czterdzieści  kobiet reprezentujących członkinie Pierwszego Krakowskiego Klubu Soroptimist International oraz członkinie Fundacji Miasto Kobiet .
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych zdarzeniach losowych i w nieszczęśliwych wypadkach  .
Prezentację  połączoną   z częścią praktyczną  poprowadziły niezwykle profesjonalnie i sprawnie specjalistki pielęgniarstwa ratunkowego , członkinie naszego klubu : Bożena Woźniak Pachota –Kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego  KPR i Marta Stoch -  Kierownik Działu Komercyjnych Usług Medycznych.
Uczestniczki szkolenia otrzymały fachową wiedzę na temat  postępowania w przypadku : zakrztuszenia się  dorosłego  i dziecka , oparzenia ,zwichnięcia, stłuczenia, złamania kości, poważnego skaleczenia się , zatrzymania krążenia u dziecka a także zatrzymania krążenia u dorosłego ,zatrucia pokarmowego , usuwania obcego ciała z organizmu dziecka.
Ćwiczenia na fantomie, zademonstrowanie działania defibrylatora oraz  przykładowy pokaz ratownictwa na macie wzbogaciły  i uatrakcyjniły treść  merytoryczną szkolenia .
Każda z uczestniczek szkolenia otrzymała ulotkę z wykazem niezbędnego wyposażenia domowej apteczki oraz ilustracjami dot . podstawowych  zabiegów podczas  resuscytacji oraz użycia defibrylatora u osób dorosłych . Fundacja Miasto Kobiet  przekazała uczestniczkom najnowsze wydanie ich dwumiesięcznika a KPR przekazało jednorazowe maseczki  do zabiegu resuscytacji .
Szkolenie Domowe Pogotowie Ratunkowe spotkało się z dużym uznaniem i zainteresowaniem  zaproszonych kobiet, zatem planujemy kolejną jesienną edycję szkolenia .

Na zakończenie szkolenia uczestniczki mogły zwiedzić dyspozytornię  KPR. Dziękujemy Bożenie i Marcie za doskonale przeprowadzone szkolenie.

IMG_4505IMG_4510IMG_4514IMG_4523

CECYLIA MALIK – KRAKOWIANKA ROKU 2017

W dniu 11 kwietnia  br o godz.  19.00 w Domu Polonii, Rynek Główny14  odbyła  się  jubileuszowa   uroczystość nadania przez Pierwszy Krakowski Klubu Soroptimist International honorowego tytułu  „Krakowianka Roku” .  W tym roku  „za odwagę i determinację w działaniach artystycznych , które budują świadomość ekologiczną mieszkańców Krakowa”  tytułem Krakowianka Roku uhonorowałyśmy   Panią  Cecylię Malik .
 Pierwszy Krakowski Klub  Soroptimist International od 20 lat nagradza tym tytułem  kobiety szczególnie zasłużone , szanowane i cenione, których działalność przyczynia się do rozwoju kultury Krakowa oraz  czyni nasze życie   lepszym  i bogatszym . Tegoroczna „ Krakowianka Roku „-  Pani Cecylia Malik to aktywnie działająca w Krakowie malarka, performerka, ekolożka i edukatorka.
Jej działalność to połączenie  praktyki artystycznej z akcjami ekologicznymi i aktywnością społeczną . Do ciekawych przykładów  działalności Pani Cecylii  należą : projekt   „356 drzew oraz   akcja  z 2011 r. pn. „I ty zostań motylem! Pomaluj skrzydła niebieskim akrylem” w ramach  Modraszek Kolektyw . Celem  tej akcji była  obrona  przed zabudową developerską  niezwykle wartościowego  przyrodniczo terenu  wokół parku krajobrazowego na Zakrzówku, gdzie mieszkają  niebieskie motyle modraszki.
Kolejnymi ,głośnymi przedsięwzięciami  w ochronie  rzek  były  akcja pn  „Warkocze Białki”, która -  zorganizowana była   w obronie naturalnego koryta rzeki Białki w rejonie Krempachów   oraz projekt „ 6 Rzek” ( 2012 r) .Podczas realizacji tego ostatniego projektu  Cecylia Malik na łódce „domowej konstrukcji” odbyła podróż wszystkimi sześcioma  rzekami Krakowa( Rudawą ,Białuchą ,Wilgą, Dłubnią, Prądnikiem, Serafą)  od granic administracyjnych miasta , aż do ich ujścia w Wiśle.
W roku 2017- w proteście wobec  ustawy ( tzw . LEX Szyszko), która zezwalała na masową wycinkę drzew C.Malik zorganizowała akcję  pn „Matki Polki na wyrębie”. Jej celem było zwrócenie uwagi opinii społecznej na skutki bezsensownej  dewastacji naszego środowiska naturalnego  przez wycinkę zdrowych,  ponad stuletnich drzew.  Akcja spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem mediów w kraju i  za granicą.  Cecylia Malik podejmowała także  inicjatywy  w obronie  m.in.  wartościowych budynków , które wrosły  w pejzaż miasta  i są świadectwem jego współczesnej historii .Warto tu wymienić akcję dot.  obrony modernistycznego budynku dawnego  hotelu „Cracovia” przed wyburzeniem
i postawieniem tam kolejnej galerii handlowej . Dziś budynek ten jest wpisany w rejestr zabytków Krakowa . Pani Cecylia Malik organizuje swoje akcje protestacyjne
i happeningi   wspólnie z ekspertami i organizacjami ekologicznymi , co sprawia ,że  efekty Jej działalności  z  pożytkiem służą  przestrzeni publicznej.

IMG_4285(1)IMG_4422IMG_4305IMG_4265

KOLĘDOWANIE 2018

W dniu 7 stycznia o godz 17 00  Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International przy współpracy
z gościnnym Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki  już po raz siedemnasty zorganizował rodzinne „Kolędowanie”.
Oprawę muzyczną zapewnili członkowie zespołu „Promyki Krakowa ” pod kierunkiem  Romy Krzemień.
I tym razem dopisała  wielopokoleniowa publiczność,przybyło wielu rodziców  z dziećmi i dziadków
z wnukami. 

Cala sala gości  wzięła   aktywny udział w śpiewaniu kolęd .

Najmłodsi  uczestnicy imprezy  otrzymali   słodkie upominki, które zapewniła   firma Margaret.
Jak co roku rodzinne kolędowanie poprowadzi członkini naszego  klubu  Jolanta Kwiecień Wcisło.
KOL3_3811KOL2_3830KOLEDOWANIE1_3848

WYSTAWA ŁUCJI KŁAŃSKIEJ-KANAREK

  W Krakowie trwa kolejna , wspaniała wystawa malarstwa znakomitej krakowskiej malarki   Łucji Kłańskiej Kanarek .

Łucja Kłańska Kanarek  ma swoim koncie kilkadziesiąt udanych  wystaw  i  wiele wyróżnień . Kilka lat temu  Artystka za zasługi dla kultury Krakowa  otrzymała  od Prezydenta m.Krakowa  odznakę Honoris Gratia a  Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International  wyróżnił  Ją  zaszczytnym tytułem  „Krakowianka Roku”
 Wernisaż wystawy  pn „Po krakosku”  odbył się  dniu 16.10.2017 odbył się w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych .
 Wystawa jak zawsze przyciągnęła tłumy zwiedzających. Nie zabrakło na niej przedstawicielek Pierwszego Krakowskiego Klubu SI ,które od lat przyjaźnią się z Autorką .

Na obrazach możemy podziwiać wyśniony ,magiczny  Kraków , który przenosi nas w krainę fantazji  .Wszechobecne na obrazach  anioły z błogim uśmiechem roztaczają  opiekę nad  miastem i  jego mieszkańcami.

Zaczarowany Wawel, zaczarowane kamieniczki, zaczarowane postaci tworzą kolorowy i radosny świat , w którym zacierają się granice świata realnego z baśniowym  . Zachęcamy miłośników sztuki do odwiedzenia tej ciekawej  wystawy.
 Na  zdjęciu 2567 – po lewej stronie – autorka wystawy  Ł.Kłańska Kanarek  w białej bluzce i czerwonych koralach , po prawej -  władze m.Krakowa z Prezydentem prof.Jackiem  Majchrowskim, który trzyma bukiet kwiatów
2574-  członkinie PKK SI Anna  Wszelaczyńska,  Elżbieta Wyrobiec i Grażyna Smarzewska
2583   uczestnicy wystawy w strojach krakowskich  -  chłopiec – w stroju Lajkonika , dziewczynka w tradycyjnym stroju krakowskim
2586 -   tłumnie przybyli goście  zwiedzają   wystawę
  IMG_2583(1) IMG_2590 IMG_2567(1) IMG_2574 IMG_2586